Dotace

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001605

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Lova, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu souvisejícího s výrobou plastových dílů ve společnosti Lova, spol. s r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 1 ks stávajícího energeticky náročného stroje pro výrobu plastových výrobků za nové, moderní a energeticky úsporné zařízení vstřikovacího lisu včetně příslušenství.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.